بهروز یعسوبی

نام
بهروز یعسوبی
تجربه:
6 سال
تلفن:
66429563 021
مهارت های حرفه ای
مالیات
70%
مشاوره مالیاتی
80%
خدمات حسابداری
94%
تجارب کاری

به زودی این بخش تکمیل می شود

تماس با ما

ارتباط با کارشناس تیوان