هزینه های قابل قبول مالیاتی

 

در این مقاله شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان قصد دارد هزینه های قابل قبول مالیاتی را برای شما عزیزان شرح دهد.

 

همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله مشاوره مالیاتی را نیز مطالعه نمایید.

 

در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیر ۹۴،‌ علاوه بر اضافه یا کم شدن بندهای جریمه​ای یا تشویقی،‌ توجه زیادی به هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی و جاری شرکت​ها یا مؤسسات شده است.

این هزینه‌های مورد بحث که مشمول مالیات نمی​شوند همان مقادیری هستند که صرف رشد یا پیشرفت شرکت مربوطه می​شوند و به عبارت دقیق​تر، صاحب امتیاز شرکت ملزم به متحمل شدن آن است و مواردی چون هزینه تشریفات یا هزینه‌های غیرضروری، جزو موارد قابل قبول مالیاتی به حساب نمی​آیند.

متن صریح قانون مالیات​های وارده بر دارایی​های مستقیم، تعریف جامع و کاملی در این مورد ارائه می​دهد.

 • هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی،‌ هزینه​ هایی هستند که در حدود متعارف و متکی به مدارک مستند باشند و دقیقا به منظور درآمدزایی مؤسسه صرف شوند، همچنین در مورد میزان مبالغ صرف شده، باید به حد نصاب​های قانونی توجه شود.

برای مشخص کردن هزینه های قابل قبول، ماموران سازمان مربوطه مبنای خود را روی قانون مالیات‌های مستقیم و ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ آن قرار می‌دهند. این قانون به تفصیل در ادامه مطلب بیان خواهد شد.

مالیات شرکت ها و مشاغل

بی گمان، هر بنگاه یا شرکت اقتصادی برای کسب درآمد نیازمند صرف هزینه است. این موارد در صورتی که بین عناوین مصوب هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی باشند، برای شرکت بسیار رضایت​​بخش خواهد بود؛ چرا که مشمول معافیت قانونی می​شوند. اما در صورتی که این هزینه​های گفته شده به تأیید ماموران مالیاتی نرسیده و اضافی یا غیرمتعارف تلقی شوند، متأسفانه قانون جوابی برای ارائه ندارد و هزینه‌های ذکر شده در بخش مالیات شرکت ها دسته‌بندی می‌شوند.

در مورد مالیات مشاغل مختلف و کسب​و​کارها باید گفت طبق قانون، کل فروش کالا، خدمات و در‌آمدهای آن پس از کسر معافیت​های مقرر مشمول مالیات می​شوند.

به عبارت دیگر تمامی افرادی که عنوان کسبه، اصناف، صنعت​گر یا دیگر عناوین شغلی را دارند، باید پس از محاسبه هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی، با توجه به میزان درآمد و سود شغلی خود مالیات بپردازند.

درآمدی که مالیات به آن تعلق می​گیرد، با کار کارشناسی و توسط ماموران مالیاتی پس از بررسی​های مختلف براساس مدارک مشخص می​شود و مقدار آن با توجه به درآمد خالص، کم یا زیاد می​شود.

دفاتر قانونی مالیات و تنظیم آن

براساس قانون مالیات‌های مستقیم، تمام صاحبان مشاغل و کسب‌و‌کارها چه به صورت حقوقی و چه به صورت حقیقی، موظف هستند در سال مالی صورت فعالیت‌های خود را تنظیم کرده و برای انجام بررسی، در اختیار سازمان مربوطه قرار دهند. دفاتر مالی به دفاتر روزنامه، کل و مشاغل گفته می‌شود که روند فعالیت‌های مالی هر موسسه یا شرکت در آن‌ها ثبت و نگهداری می‌شود.

تنظیم دقیق این دفاتر قانونی نکته بسیار مهمی در اثبات هزینه های قابل قبول مالیاتی است. در صورت دقت در درج فعالیت‌های مالی و وجود مدارک مستدل، تایید گرفتن برای هزینه‌های مالی آسان خواهد شد. برای بیان اهمیت این دفاتر به عنوان مثال می‌توان گفت، دفتر روزنامه نوعی از دفاتر قانونی است که با درج تاریخ دقیق همه عملیات و فعالیت‌های شرکتی، می‌تواند سند خوبی برای بیان هزینه‌ها باشد.

هزینه های قابل قبول مالیاتی

قانون تصویب شده برای هزینه‌ های قابل قبول

با تصویب قانون مالیات های مستقیم، مصداق هزینه‌ های مالیاتی قابل قبول در ماده​های ۱۴۷ و۱۴۸ بیان شده است.

در صورتی که یک نمونه هزینه‌ای بین موارد قانون مصوب مجلس نباشد اما پرداخت آن براساس مصوبه​ها یا قوانین هیات وزیران باشد، این هزینه قابل قبول تلقی می​شود.

علاوه بر وجود دو مورد مهم در ماده ۱۴۷ که یکی از آن‌ها به حدود متعارف و قابل استناد هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی اشاره دارد و دیگری هزینه قابل قبول را صرفا هزینه کسب درآمد برای شرکت می​داند، موارد مهم دیگری نیز وجود دارند.

نکات مهم وجود حد نصاب​های مقرر برای هزینه​ها، شامل نشدن درآمدهای معاف از مالیات در هزینه​های قابل قبول و الزام وجود پرداخت بانکی برای هزینه​های بالاتر از ۵۰ میلیون ریال است.

ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، به طور کامل و با جزئیات، هزینه های قابل قبول مالیاتی کشور را ذکر می​کند.

 • قیمت خرید کالا یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده
 • هزینه​های استخدام متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامی مؤسسه که مطابق شش مورد زیر است:
 • الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر
 • ب – مزایای مستمر نقدی یا غیرنقدی مانند هزینه خواربار، پاداش، عیدی، اضافه کار یا هزینه سفر
 • ج – هزینه​های بهداشتی و درمانی و مبالغ پرداختی برای بیمه درمان، عمر یا سوانح کارکنان
 • د – حقوق بازنشستگی، وظیفه و پایان خدمت همچنین خسارت اخراج یا بازخرید
 • ه – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات، همچنین تا میزان سه درصد پرداختی سالانه پس​انداز کارکنان به این سازمان
 • و – معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل
 • کرایه محل مؤسسه طبق اسناد رسمی در صورتی که اجاری باشد.
 • اجاره بهای ماشین‌آلات یا تجهیزات در صورتی که اجاری باشند.
 • مخارج سوخت، آب، روشنایی، مخابرات و ارتباطات
 • هزینه های قابل قبول مالیاتی صرف شده برای انواع بیمه‌های عملیات یا دارایی‌های مؤسسه
 • حق امتیاز و عوارضی که برای فعالیت شرکت به شهرداری​ها پرداخت می​شود.
 • هزینه​های تحقیقات، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب و نشریه و لوح فشرده و هزینه بازاریابی و تبلیغات براساس آیین‌نامه‌ سازمان امور مالیاتی
 • هزینه​های مربوط به جبران خسارت وارده در صورت مستند بودن
 • هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران که حداکثر به میزان ۱۰ هزار ریال برای هر نفر به وزارت کار و امور اجتماعی پرداخت می​شود.
 • مطالباتی که وصول آن‌ها مشکوک باشد.
 • زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که بعد از بررسی و رسیدگی به دفاتر آن‌ها مشخص شود.
 • هزینه های قابل قبول مالیاتی جزئی ملک که به عهده مستاجر است.
 • هزینه مربوط به نگهداری محل مؤسسه در صورتی که محل شرکت، ملکی و غیر اجاری باشد
 • مخارج حمل و نقل
 • هزینه​های رفت​و​آمد کارکنان، پذیرایی و انبارداری
 • هزینه کارهای انجام شده نظیر حق دلالی، وکالت، مشاوره، هزینه حسابرسی، هزینه تولید نرم​افزار و هزینه​های طراحی و استقرار سیستم​های مورد نیاز
 • سود، کارمزد یا جریمه​های تعلق گرفته به بانک​ها برای انجام عملیات بانکی مؤسسه
 • مبالغ هزینه شده برای لوازم اداری با فاکتور رسمی که عمر آن‌ها یک سال است.
 • مخارج تعمیر و نگهداری ماشین‌آلات و تجهیزات که تعمیر آن‌ها جزئی باشد.
 • هزینه های قابل قبول مالیاتی اکتشاف معدن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.
 • هزینه حق اشتراک و حق عضویت برای فعالیت‌های مؤسسه
 • مطالباتی که وصول نشده باشند.
 • زیان حاصل از تسعیر ارز
 • ضایعات متداول تولید
 • هزینه​های ذخیره سال جاری که در سال رسیدگی مالیاتی صرف خواهند شد.
 • هزینه​های مقرر سال​های قبل که در سال رسیدگی مالیاتی صرف خواهند شد.
 • هزینه مربوط به خرید کتاب یا سایر کالاهای فرهنگی برای کارکنان یا افراد تحت تکفل آن‌ها براساس میزان مقرر
 • هزینه​های مربوط به خدمات پس از فروش تولیدات

تمامی موارد بیان شده در صورتی توسط ماموران مالیاتی تأیید می​شوند که در آن‌ها ماده ۱۴۷ رعایت شده باشد.

سخن آخر

می​توان گفت در بندهای ماده ۱۴۸ قانون مالیات​های مستقیم، هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی به طور کامل عنوان شده است. اما در صورت نبود بعضی از موارد​، در صورتی که ماموران هزینه​ای را که در قانون نیامده است قابل قبول تشخیص دهند، با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی آن هزینه قابل قبول خواهد بود.

همچنین آن دسته از دارایی​ها یا اموالی که استهلاک​پذیر هستند و با‌گذشت زمان یا سایر عوامل از ارزش آن‌ها کاسته می​شود، جزو موارد قابل قبول تعیین می​شوند. همچنین هزینه تاسیس این نوع دارایی​ها نیز،‌ در صورت استهلاک​پذیر بودن آن‌ها و تشخیص مامور مالیاتی از دسته هزینه‌ های قابل قبول مالیاتی هستند.

 

اگر این مقاله را پسنیدید توصیه میکنیم حتما مقاله اظهارنامه مالیاتی را نیز مطالعه نمایید.

مالیات بر ارزش افزوده

در این مقاله موسسه حسابداری و مالیاتی تیوان قصد دارد به موضوع مهم مالیات بر ارزش افزوده بپردازد تا شما عزیزان با این مقوله بسیار مهم آشنا شوید.

 

مالیات :

به طور کلی مالیات یعنی پرداخت بخشی از درآمد آحاد جامعه به دولت  برای مصرف این مبالغ جمع آوری شده در جهت خدمات عمومی و تامین بودجه سایر هزینه های دولتی و کشوری .

به عبارت دیگر بخش زیادی از درآمد دولت ها از بخش دریافت مالیات های گوناگون می باشد و دولت اولین شریک در درآمد شما می باشد.

مالیات بر ارزش افزوده :

مالیات غیر مستقیمی است که مصرف کننده یا همان خریدار آن را همراه با مبلغ کالای خریداری شده پرداخت می نماید و کسی که آنرا دریافت می کند یا همان فروشنده باید عینا مبلغ مالیات دریافتی را به دولت پرداخت نماید.

در اینجا چون خود فروشنده هنگام خرید اولیه مبلغ مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کرده است مجموع مالیات بر ارزش افزوده دریافتی خود را ( به عنوان فروشنده ) از مجموع مالیات برارزش افزوده پرداختی خود ( به عنوان خریدار ) کسر کرده و ما به التفاوت را به دولت پرداخت می نماید.

یکی از منابع مهم درآمد مالیاتی دولت ها ، درآمد ناشی از اخذ مالیات بر ارزش افزوده می باشد. که این امر موجب می شود دولت ها در ارائه خدمات هرچه بهتر، کارا تر و توانا تر شوند.

امروزه در اغلب کشورهای جهان این نوع مالیات به عنوان یکی از اصلی ترین و رایج ترین انواع مالیات شناخته می شود و به علت سهولت در تعیین و پرداخت ، به روش مورد علاقه دولت ها برای کسب درآمد تبدیل شده است.

 

تعریف ارزش افزوده طبق ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده :

مطابق با ماده 3 قانون مالیات بر ارزش افزوده تفاوت بین ارزش کالا ها و خدمات ارائه شده با ارزش همان کالا یا خدمات خریداری شده در یک دوره معین ارزش افزوده گفته می شود .

این نوع مالیات یک مالیات عام بوده که از مازاد ارزشی که طی مراحل تولید و یا ارائه خدمات تولید می شود اخذ می گردد.

هر کالایی برای آماده شدن جهت مصرف توسط چند تولید کننده به تدریج تکمیل می شود و در هر مرحله ارزشی به کالا اضافه می گردد که این مالیات  بر ارزش افزوده به همین ارزش اضافی تعلق می گیرد.

به عنوان مثال در پروسه تولید مبلمان ، چوب و پارچه و … به صورت جداگانه در چند کارخانه دیگر تولید شده اند و خود آن کارخانه ها نیز نخ و الوار را تهیه کرده اند، وبعد در کارخانه مبلمان کالای نهایی تولید می گردد. در این روند مبلمان به صورت تدریجی طی مراحلی جداگانه تولید شده و هر بار ارزشی به مواد اولیه افزوده شده و در نهایت مالیات این ارزش های اضافه شده را مصرف کننده خواهد پرداخت.

 

به چه مواردی مالیات بر ارزش افزوده تعلق می گیرد ؟

 • تمام کالا ها و خدمات در ایران شامل مالیات بر ارزش افزوده می شوند.
 • به کالاهای اساسی مثل برنج ، روغن ، گوشت و … همچنین محصولات کشاورزی فرآوری نشده و خدمات بهداشتی و درمانی این نوع مالیات تعلق نمی گیرد.
 • دو کالای خاص سیگار 12% و سوخت هواپیما 20% مالیات بر ارزش افزوده باید پرداخت کنند.

توصیه می گردد مقاله گزارش معاملات فصلی را نیز مطالعه بفرمایید.

 

روش محاسبه مالیات بر ارزش افزوده :

فرض کنید یک فروشگاه کالایی را با مبلغ A  خریداری کرده ، 9% مبلغ A  را اضافه به عنوان مالیات به فروشنده پرداخت می کند ، طبق قوانینی مبلغی را به کالای خریداری شده به عنوان سود اضافه می کند که مبلغ B بدست می آید ، موقع فروش 9% مبلغ B را به عنوان مالیات ارزش افزوده از خریدار دریافت می کند. طی دوره های سه ماهه اختلاف میزان مالیات دریافتی و پرداختی را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده به سازمان امور مالیاتی پرداخت می کند.

 

نرخ مالیات بر ارزش افزوده چقدر است ؟

این مالیات در کشور ما  ایران از سال 87 به نرخ 3 درصد آغاز شد و به مرور هر چه زمان گذشت این میزان بیشتر شد تا جایی که در حال حاضر 9% می باشد.

از این 9% ، 3% به عنوان عوارض ارزش افزوده و 6% هم تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده است.

 

مراحل ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده به چه صورت است ؟

 • پیش ثبت نام : برای این منظور به سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده مراجعه کرده و با توجه به اینکه شخصیت حقیقی هستید یا حقوقی مرحله پیش ثبت نام را تکمیل نمایید.
 • دریافت دعوتنامه : پس از مدتی ( یک هفته الی 10 روز ) نام کاربری و رمز عبور شما به آدرسی که در مرحله پیش ثبت نام ثبت کردید ارسال خواهد شد. (در حال حاضر در اکثر مواقع از طریق پیامک به مودی اطلاع رسانی می شود)
 • ثبت نام : در این مرحله دوباره باید به سامانه الکترونیکی مالیات بر ارزش افزوده مراجعه کرده و اطلاعاتی مثل مشخصات کسب و کار ، اطلاعات مرتبط با پرونده مالیات بر درآمد و … را ثبت نمایید.
 • بعد از ثبت نام و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده و پرداخت باید به سایت ارزش افزوده مراجعه و در خواست گواهی ارزش افزوده کنید.
مالیات بر ارزش افزوده

چه تاریخی باید اظهارنامه ارزش افزوده را ارسال کنم؟

پس از پایان هر فصل شما 15 روز فرصت دارید که با مراجعه به سایت ارزش افزوده نسبت به ارسال اظهارنامه و پرداخت طی دو فقره فیش 3 درصدی (عوارض) و 6 درصدی (مالیات) اقدام نمایید.

نکته : فصل زمستان به دلیل تعطیلات نوروز، به جای 15 روز ، تا پایان فروردین ماه مهلت برای ارسال اظهارنامه دارد.

 

چه مشاغلی موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده هستند ؟

به طور کلی مالیات بر ارزش افزوده شامل تمام مشاغلی می شود که به خرید و فروش کالا و خدمات اشتغال دارند.

 • وارد کنندگان
 • صادر کنندگان
 • کارگاه ها و کارخانه های صنعتی و تولیدی
 • موسسات حسابداری ، حسابرسی و خدمات مالی
 • معدن داران
 • هتل ها و مهمان پذیرها
 • موسسات خدمات مدیریتی و مشاوره
 • موسسات خدمات رایانه ای و انفورماتیک (سخت افزاری ، نرم افزاری ، طراحی )
 • موسسات تبلیغاتی و بازاریابی
 • موسسات تجاری و صنعتی شامل داخلی و خارجی
 • عمده فروشان ، بنک داران ، فروشگاه های بزرگ ، واسطه های مالی ، انبارداران و نمایندگان پخش کالاهای داخلی و خارجی
 • موسسات حمل و نقل موتوری و باربری شام هوایی ، زمینی ، دریایی (به استثنا موسسات حمل مسافر)
 • خدمات مهندسی و مهندس مشاور
 • تالارهای پذیرایی و رستوران ها
 • صنف طلا و جواهر
 • آهن فروشان
 • چاپخانه ها
 • دفاتر اسناد رسمی
 • تعمیرگاه های مجاز خودرو
 • بنگاه های املاک و معاملات خودرو
 • سینماها ، تماشاخانه ها و مراکز تفریحی و سرگرمی
 • چلوکبابی ها ، سفره خانه ها و سالن های غذا خوری
 • مراکز ارتباط رایانه ای ، دفاتر خدمات ارتباطی ، دفاتر خدمات دولت الکترونیک و خدمات الکترونیک شهر
 • اغذیه فروشی های زنجیره ای با مالکیت یا نام و نشان تجاری
 • خدمات مسافرتی و جهانگردی

نکته مهم : لیست بالا صرفا از قانون مالیات بر ارزش افزوده برداشت گردیده است، برای اطمینان از اینکه واحد اقتصادی شما شامل پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شود یا خیر با موسسه حسابداری و مالیاتی تیوان تماس حاصل فرمایید.

 

چه مشاغل یا کالا ها و خدماتی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند ؟

 • دام و طیور زنده ، آبزیان ، زنبورعسل و نوغان
 • محصولات کشاورزی فرآوری نشده
 • انواع بذر ، کود ، نهال و سم کشاورزی
 • آرد ، نان ، گوشت ، قند وشکر ، برنج ، شیر ، پنیر ، حبوبات و سویا ، روغن نباتی و شیر خشک مخصوص کودکان
 • کالاهایی که به میزان مجاز همراه مسافر وارد کشور می شود
 • کتاب ، مطبوعات , دفاتر تحریر و انواع کاغذ چاپ
 • کالاهای اهدایی به وزارت خانه ها ،موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی
 • اموال غیر منقول
 • انواع دارو ، لوازم مصرفی درمانی و خدمات درمانی ( انسانی ، حیوانی ، گیاهی )
 • خدمات بانکی و اعتباری بانک ها ، موسسات اعتباری و صندوق های قرض الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس و خارج از بورس
 • خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری ( ریلی ، جاده ای ، دریایی ، هوایی )
 • خوراک دام و طیور
 • فرش دستباف
 • رادار و تجهیزات کمک ناوبری هوانوردی ویژه فرودگاه بر اساس فهرستی که به پیشنهاد مشترک وزارت راه و ترابری و وزارت امور اقتصادیو دارایی تهیه ظرف مدت 6 ماه از تاریخ تصویب این قانون به توصیب هیئت وزیران برسد.
 • اقلام مصرفی صرفا دفاعی و امنیتی به فهرست پیشنهادی مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

 

مدارک مورد نیاز جهات رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده :

 • تراز آزمایشی در سطح کل ، معین و تفصیلی قبل و بعد از بستن حساب های موقت برای سال مالی مورد رسیدگی
 • تراز آزمایشی در سطح کل ، معین و تفصیلی برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) در سال مورد رسیدگی
 • گردش حساب درآمدهای غیرعملیاتی برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی
 • گردش حساب درآمدهای عملیاتی ( خدمات و فروش ) برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی
 • گردش حساب مالیات بر ارزش افزوده برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی
 • تصویر اولین و آخرین صورتحساب فروش برای دوره های ( بهار ، تابستان ، پاییز و زمستان ) سال مورد رسیدگی
 • تصویر صورتحساب های خرید منجر به ایجاد اعتبار مالیاتی از هر شرکت
 • تصویر صورت وضعیت های ارسالی ( شرکت های پیمانکاری )
 • تصویر کلیه اوراق سبز گمرکی و سایر مدارک مربوط به ایجاد اعتبار مالیاتی
 • گردش حساب سود و زیان انباشته
 • تصویر اسناد فروش دارایی ها و جدول فروش دارایی های ثابت شامل بهای تمام شده کالای فروش رفته و بهای فروش و ارزش دفتری
 • گردش حساب تعدیلات حسابداری و انباشته
 • محاسبات قیمت تمام شده در خصوص کالاهای تولیدی و خدمات ارائه شده
 • تصویر اظهارنامه عملکرد سال مورد رسیدگی
 • گردش موجودی مواد و کالا
 • تصویر گزارش حسابرسی مالی
 • تصویر برگ تشخیص عملکرد در سال مورد رسیدگی
 • تصویر صورت حسابهای بانکی به همراه صورت مغایرت آنها برای سال مورد رسیدگی

 

در این مقاله سعی شد تا شما عزیزان از چند و چون این نوع مالیات مطلع شوید ، اما به دلیل پیچیدگی ها و  ظرافت های بسیار حتما از مشاورین با تجربه در در زمینه حسابداری و مالیاتی کمک بگیرید تا خدایی ناکرده متضرر نگردید.

 

در صورت رضایت از این مقاله  پیشنهاد می شود مقاله دادرسی مالیاتی را نیز مطالعه بفرمایید.

درصورت نیاز با شماره های  66913667-021 و 09127926849 در ساعات کاری تماس حاصل فرمایید یا از طریق واتساپ با شماره همراه ذکر شده در تماس باشید.

 

از همراهی و شکیبایی شما سپاسگزاریم.

ارتباط با کارشناس تیوان