سوالات متداول

کمک می خواهید؟

سوالات را مطالعه کنید در صوریتکه نیاز به راهنمایی بیشتر داشتید با ما تماس بگیرید.

 • مشاوره مالیاتی تخصصی با لحاظ نمودن قوانین مدنی، مالیات های مستقیم و…( به صورت تلفنی یا حضوری) مهمترین خدمت مالیاتی است
 • تنظیم لوایح دفاعیه مالیاتی جهت شرکت ها، مشاغل و سایر اشخاص
 • پیگیری پرونده های مالیاتی جاری یا معوق مربوط به مالیات عملکرد شرکت ها و مشاغل، مالیات ارزش افزوده، مالیات بردرآمد اجاره، مالیات بر ارث، تراکنش های بانکی و…
 • تهیه و ارسال اظهارنامه های ارزش افزوده با در نظر گرفتن قوانین مالیات های غیر مستقیم (معافیت ها، اعتبارات ارزش افزوده و …)
 • ( تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی از جمله خدمات مالیاتی در شرکت حسابداری و مالیاتی تیوان )
 • تهیه و ارسال گزارشات فصلی (خرید و فروش) بصورت کاملا تخصصی با رعایت کامل ماده 169 ققانون مالیات های مستقیم
 • بررسی و کنترل گزارشات خرید و فروش ارسالی توسط دیگران و تطبیق با دفاتر و اطلاعات مربوط به سنوات قبل و جاری با رعایت کامل ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم و جلوگیری از مالیات متمم طبق ماده 169 ق.م.م
 • بررسی، کنترل و اصلاح اسناد و مدارک مالیاتی جهت رسیدگی مالیات عملکرد و ارزش افزوده
 • ارائه گزارش مربوط به پیش ممیزی یا پیش رسیدگی مالیات عملکرد و ارزش افزوده قبل از رسیدگی نهایی مراجع مزبور
 • حضور در جلسات رسیدگی مالیاتی موضوع بند 2 ماده 97 قانون مالیات های مستقیم
 • تحریر دفاتر قانونی با رعایت آیین نامه تحریر دفاتر ماده 97 قانون مالیات های مستقیم
 • پلمپ دفاتر قانونی جهت شرکت ها و مشاغل موضوع گروه اول و دوم
 • ثبت اعتراض به واحد رسیدگی مالیاتی نسبت به مالیات بر درآمد ، اجاره، حقوق، تکلیفی و …
 • سایر خدمات مالیاتی را مشاهده کنید
تماس با ما
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
فهرست